top of page

Bio

Palvelut

Tietosuojaseloste

Hei! Kiitos kun tutustut tietosuojaselosteeseen.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käyttöön, ota yhteyttä jarna@kvellcoaching.fi

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus tiedottaa selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä tietosuoja- / rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1990) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

Kerromme mahdollisimman selvästi ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi silloin, kun olet asiakkaamme, potentiaalinen asiakkaamme tai yhteistyökumppanimme, tai kun vierailet verkkosivuillamme.

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Kvell Coaching

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jarna Tanskanen

+358 50 384 0448

jarna@kvellcoaching.fi

​2. REKISTERIN PITÄMISEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, jos olet meidän:

 • Asiakas

 • Potentiaalinen Asiakas

 • Yhteistyökumppani

 • Verkkosivujemme käyttäjä

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkuuden hoitamista ja kehittämistä, palveluiden toteuttamista, liiketoiminnan analysointia ja kehittämistä sekä markkinointia varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää business coaching sertifiointiin liittyvään raportointiin, mikäli coachingkattojärjestö International Coaching Federation (ICF) näin edellyttää. Rekisteriin voidaan kerätä myös asiakaspalautetta. Rekisterin tarkoitus on myös edellä lueteltujen tietojen säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla,.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Rekisteröidyn coachingprosessin aloitus- ja lopetuspäivämäärä sekä coachingtuntien määrä

 • Puhelinnumero

 • Yrityksen nimi  (asiakkaan ollessa yritys)

 • Tiedot ostetuista palveluista

Sinua koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa, Kvell Coaching omissa rekistereissä.

5. TIETOLÄHTEET

Sinun (rekisteröidyn) antamat tiedot ja asiakkuutesi, palvelun tilaamiseen ja käyttöön, viestintään, sosiaaliseen mediaan sekä muuhun asiointiin liittyvät tapahtumat.

6. TIETOJEN LUOVUTUS

TIetojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä suoramarkkinointitarkoitukseen, ellet ole itse antanut siihen lupaa.

Rekisterinpitäjät saattavat palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjät saattavat siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjät varmistavat, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia, ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

7.  REKISTERIN SUOJAUSPERIAATTEET

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattu ja siihen pääsee käsiksi ainoastaan määrätyt henkilöt henkilökohtaisin salasanoin. Tietoja kerätään aineistoihin vain välttämättömiltä osin. Kvell Coaching:lla on tarpeen vaatiessa oikeus luovuttaa tietosi viranomaisen käyttöön.

8. TARKASTUS- , KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu rekisteriin. Teemme rekisteröidyn pyynnöstä hänen henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn  tarkoituksen kannalta virheelliset,  tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen: jarna@kvellcoaching.fi  Mukaan tulee liittää kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9.  TIETOJEN KÄSITTELYYN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Rekisterinpitäjien henkilörekistereihin ja niihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

10. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme tietojasi vain rekisterin käyttötarkoituksen vaatiman ajan. Tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai asianomainen itse lakiin perustuen vaatii tietojaan poistettavaksi. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on pyytänyt Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. Voimme säilyttää tai käsitellä tietoja toimintamme kehittämiseksi tai tilastollisia tarkoituksia varten, mutta tällöin ne muutetaan anonyymeiksi.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYS TAI MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjät kehittävät liiketoimintaansa jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme.

Muokattu 23.9.2023

Kvell Coaching

Jarna Tanskanen

© Kvell Coaching 2023 

bottom of page