top of page

Olen toiminut koko työurani asiantuntijatiimeissä asiantuntijana tai esihenkilönä niin yliopisto- kuin yritysmaailmassa. Utelias elämänasenteeni ja uudistumishaluni kuvaavat hyvin luonnettani työelämässä, ja olen saanut toimia ja vaikuttaa erilaisten tiimien osana ja matriisissa niiden välillä. Olen yhden huipputiimin aktiivikasvatti ja ymmärrän tiiminä kasvamisen kipupisteitä ja onnistumisen vaikutuksen tuloksellisuuteen.

 

Tiiminvetäjän tukeminen kompleksisuuden keskellä on tärkeää tiimin kasvulle. Lähijohtajan itsetuntemusta vaaditaan itsensä johtamiseen ja sillä taas on vaikutusta tiimin toimivuudelle.

Tiimit ovat saaneet coachingistani tilan ja paikan syventää vuorovaikutustaan ja mahdollistaa heille olennaisten kehittymistarpeiden esilletuontia ja aktiivista kokeilua. Coachina olen kokeiluihin kannustava ja yhteisvastuuseen rohkaiseva.

Yksilöcoachingista olen saanut toistuvasti palautetta kyvystäni luoda coachattavalle tilaa saada omaa ajatteluaan näkyväksi ja oivallusten ja uusien näkökulmien kautta valinnat ja suunta ovat kirkastuneet. Vaikuttavuuteni coachina tulee selkeyden katalysoimisesta.

"Suosittelen Jarnaa jokaiselle, joka on valmis tutkimaan omaa ajatteluaan ja haluaa myös lempeää ravistelua. Iso plussa myös siitä, että Jarnan kanssa työskentely on aidosti hauskaa - jokaisella kerralla sain paljon pohdittavaa, mutta kepeys ja nauru kulkivat koko ajan matkassamme mukana."

Sanni, työoikeusjuristi,

certified business coach

© Kvell Coaching 2023 

bottom of page