top of page

Mitä Business Coaching on?

Business coaching on työelämään liittyvää coachausta, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöä kirkastamaan ja saavuttamaan tavoitteensa. Coaching on vahva ohjausmuoto, jossa yksilö löytää itselle parhaimmat ratkaisut. Coaching on itsensä kehittämisen prosessi, joka vaatii coachattavalta aktiivista työstöä. 

Mihin tilanteisiin Business Coaching sopii?

 • Olet pohtimassa uravaihtoehtoja

 • Olet vaihtamassa uuteen rooliin

 • Olet luomassa uutta roolia organisaatiollesi

 • Haluat kirkastaa vaihtoehtoja työelämään liittyen

 • Haluat kehittää ajatteluasi työelämässä

 • Tiedät mitä muutosta haluat ja haluat tukea muutosmatkallesi

Miten coachingprosessi etenee?

Yleensä coachingprosessi kestää puolesta vuodesta vuoteen, tapaamiskertoja (lähi- tai etätapaaminen) 1-2 kertaa kuukaudessa. Kestävään tulokseen tarvitaan aikaa ja coachattavan tulee sitoutua ajatteluprosessiinsa ja tavoitteelliseen työskentelyyn.

Coachaus aloitetaan tavoitekeskustelulla ja sen jälkeen  työskennellään sovitusti, lopussa käydään läpi coachauksen onnistuminen. Ennen coachingprosessin alkua on yleensä kartoituspuhelu, jonka aikana on hyvä keskustella mitä coaching on, millaista muutosta tavoittelet työelämässä ja sopivatko kemiat yhteen.

Miten Coaching eroaa muista ohjausmuodoista?

Coachingissa katse on tulevassa ja mahdollisuuksissa, ja se eroaa muista ohjausmuodoista tavoitteellisuutensa ja tulevaisuusorientaationsa osalta.

 

Muistathan, että coaching ei ole terapiaa eikä hoitomuoto. Ole yhteydessä työterveyshuoltoon tai lääkäriin, jos tarvitset apua, ethän jää yksin asioiden kanssa. Olet tervetullut coachingiin, kun olet valmis siirtämään katseen tulevaan ja sinulla on voimia tavoitteiden toteuttamiselle. Pidäthän huolta itsestäsi.

Mitä hyötyä Coachingista on?

Coaching kehittää usein coachattavan tietoisuutta, itsetuntemusta, tapoja ajatella, toimia ja vuorovaikuttaa sekä kykyä viedä läpi haluttu muutos ja saavuttaa halutut tavoitteet (Business Coaching Institute).

International Coaching Federation:n (ICF) toteuttaman laajan tutkimuksen mukaan coachingista koetut hyödyt ovat:

 • Vuorovaikutus paranee

 • Tiimityö tehostuu

 • Suorituskyky kasvaa

 • Itseluottamus kasvaa, joka tukee tavoitteellisuuden ja ammatillisen kehittymisen kasvua

 • Työn ja vapaan välille tulee parempi tasapaino

Laajan coachingkirjallisuuden metatutkimuksen  tuloksena coachingilla oli vaikutusta coachattavan:

 1. Tavoiteorientaatioon

  • taidot kasvoivat​

  • suorituskyky kasvoi

  • ammatillinen kehitys kasvoi

  • fokus tehostui

 2. Minäpystyvyyteen/  itseluottamukseen​

  • vaikeampien haasteiden kiinnostavuus kasvoi​

  • työtyytyväisyys kasvoi

  • ratkaisukyky ja suorityskyky kasvoivat

 3. Motivaatioon​

lähde: Bozer, G. and Jones, R. J. (2018)​

Coachingin vaikutus voi tulla viiveellä. Muutosprosessi kestää yleisesti ottaen noin puoli vuotta, joten coaching on pitkäkestoinen mutta myös pitkävaikutteinen prosessi. Coachingprosessin kestoa voidaan arvioida myös tavoitteiden haasteellisuuden perusteella.

Mitä sertifioitu Business coach tarkoittaa?

Se tarkoittaa sitä, että coach on kouluttautunut ICF:n hyväksymän koulutuksen ammatticoachiksi, ja että tällöin ammatticoach on sitoutunut noudattamaan ICF:n eettisiä sääntöjä ja omaa coachin ydintaidot. Sääntöihin kuuluu esim. että coach sitoutuu kehittämään itseänsä säännöllisesti. Ja luonnollisesti coaching on aina luottamuksellista.

bottom of page