top of page
Inhimillisesti työelämässä - vallankumouksellistako?

Inhimillisestä vallankumouksesta on puhuttu jo pitkään, mikä meitä estää toteuttamasta sitä?

Työnteon murros kulkee muutoksen edellä, eikä murros ole yleensä helppo. Näinä aikoina olemme parhaimmassa tapauksessa olleet pakotettuja digiloikkaan ja etätyöhön. Pahimmassa taas olemme menettäneet rakastamamme työn, kysymättä ja valmistautumatta. Epävarmuus vaatii resilienssiä, muutoskyvykkyyttämme ja joustavuuttamme on tosiaan testattu. Murros on myös melkoinen mahdollisuus. Mahdollisuus uudelle työn tekemiselle ja jopa uusille innovaatioille. Jos murros on liikettä ja energiaa, varmastikin paljon puhuttu inhimillinen työn vallankumous tapahtuu näillä näppäimillä. Hetki on otollinen! Etätyöstä on puuttunut sosiaalinen liima, kaipaamme yhteyttä toiseen ja inhimillisyyttä työhön!

Uskon, että inhimillisyys on jo asenteissa. Rakenteisiin se tulee myöhemmin.

Inhimillinen johtaminen näkyy empatiana vallitsevissa olosuhteissa. Kukapa ei ymmärtäisi, jos yhteydet eivät pelaa tai koronatestissä on käytävä lapsen kanssa keskellä päivää, jotta päiväkotiin päästäisiin ihan pian ja kohta. Tunneälykäs johtaja osaa luoda yhteisöllisyyttä etätyöhön eristäytyneille työntekijöilleen, jotka kaipaavat sosiaalista liimaa ja yhteisiä kahvitteluja. Johtaja osaa arvostaa työyhteisön ilopilleriä ja innostajaa aivan eri tavalla kuin ennen. Sosiaalinen liimatuubi on avattava joka päivä, aika erilaista pinnistelyä kuin ennen ,vaikka porukka on se ja sama. Kaikista pidetään myös huolta, se kuuluu ihmisyyteen. Kuulumisia vaihdetaan palaverien aluksi innolla ja myötäeläen. Tunteet kuuluvat nyt viimeistään myös työhön, ja niin kuuluu ihmisyyskin. Inhimillisyys ei ole enää uhka, kun etätyö on tuonut jokaisen kodin lähemmäs kollegaa äänineen ja perheenjäsenten vilahteluineen ja keskeytyksineen. Työn tekeminen on oikeasti inhimillistynyt pandemian myötä, ihan puskista tämäkin. Ja juuri nyt on juuri oikea aika murtaa loputkin myytit työn irrallisuudesta muusta elämästä, kun työ on nyt kaikkialla ja etenkin kotona. Veikkaanpa, että inhimillinen asenne näkyy varmasti tuloksessa ja työntekijöiden pysyvyydessä ja pystyvyydessä.

Tulevaisuuden työelämätaitoja voi jo nyt treenata

Elina Ontronen (Fingertips 15.9. 2020) referoi ymmärrettävästi tulevaisuuden työelämätaidoista tehdyn raportin. Future work skills 2020- tutkimuksen mukaan (Institute for the Future) työelämä tulee disruptoitumaan: väestön ikääntyminen, älyratkaisujen ja datan hyödyntäminen laajemmin kuin koskaan aiemmin, todellisuuden muovautuminen ja lähdekriittisyyden tarve, erilaiset tavat tuottaa arvoa työnantajalle ja totta kai globaali yhteys omaan älylaitteeseen tässä ja nyt ovat asioita, joihin on tulevaisuudessa eri ratkaisut. Tulevaisuuden työelämätaidot liittyvät näihin teemoihin ja niitä voi jo nyt treenata. Kun työ on kaikkialla mukana, ja kun se on monimuotoista ja purskeista, vaatii sen tekeminen ihmiseltä erityistä fokusta ja joustavuutta.

 

Tulevaisuuden työelämätaitoja ovat:

  • Sosiaalinen älykkyys

  • merkityksellisyyden luominen 

  • luova ongelmanratkaisukyky

  • monikulttuurinen kyvykkyys

  • Looginen ajattelukyky

  • Kriittinen median lukutaito

  • Hybridiosaamista useammalta alalta

  • Design mindset

  • Olennaisen ymmärtäminen ja fokusointi

  • Yhteistyökyky erityisesti virtuaaliympäristössä

Lisäksi tunnetaidot, vuorovaikutus- ja keskustelutaidot, vahvuuksien ja potentiaalin hyödyntäminen, kokeilevuus ja yrittäjämäisyys ovat kaikki sellaista, joita voidaan harjoittaa. Voisi kuvitella, että muutosrohkeus, resilienssi ja inhimillisyys kulkisivat tässä rinnalla. Monia näistä kyvykkyyksistä voidaan harjoitella ohjatusti, coachingin avulla.

 

Coaching ja muut inhimilliset ohjausmuodot tulevat kasvamaan. International Coaching Federation (ICF) 2020 raportin mukaan coacheja oli 71 000 v. 2019, kasvua 33% vuodesta 2015. Coaching-toimialan liikevaihto oli arvioitu olevan 15 Mrd dollaria ja sen on arvioitu kasvavan 20 Mrd dollariin v. 2022. On hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa coaching on yhä useamman valinta silloin, kun haluaa kehittää vuorovaikutustaan, itsetuntemustaan ja ajatteluaan. Coaching tulee kuulumaan yritysten inhimillisen johtamisen työkalupakkiin ja se tulee olemaan kaikkien saatavilla.

Ihmisyys on loppupeleissä se radikaalein vallankumous!

bottom of page